Tôi và họa sĩ, kiến trúc sư sẽ gặp nhau ở đâu?

03:40 16/04/2018

Ngay khi khách hàng kết nối thành công trong hệ thống. Các đơn vị nội thất, họa sĩ sẽ chủ động liên hệ và hẹn gặp bạn. Địa điểm hẹn gặp có thể diễn ra tại công trình hiện trạng mà bạn muốn thay đổi, ngoài ra khách hàng có thể tự do đưa ra địa điểm gặp mặt. Alobase sẽ không can thiệp vào quá trình này miễn sao khách hàng cảm thấy tiện lợi nhất.