Hướng dẫn khi website, app bị lỗi?

17:31 30/04/2018

Khi website và ứng dụng bị lỗi, bạn vui lòng chụp màn hình và gửi vào mail cho chúng tôi và gửi theo địa chỉ alobase.startup@gmail.com. Chúng tôi sẽ tiền hành sửa chữa nhanh chóng dưới sự hỗ trợ từ các khách hàng thân yêu.