Phong cách hiện đại của nhật khu đô thị Nam Thăng long

14:39 01/05/2018

Thiết kế nhà cho một khách hàng người Nhật, hiện đang sống tại khu đô thị Nam Thăng Long. Vị khách muốn giữ nguyên những phong cách thiết kế từng sống ở Osaka

Thiết kế nhà cho một khách hàng người Nhật, hiện đang sống tại khu đô thị Nam Thăng Long. Vị khách muốn giữ nguyên những phong cách thiết kế từng sống ở Osaka

Thiết kế nhà cho một khách hàng người Nhật, hiện đang sống tại khu đô thị Nam Thăng Long. Vị khách muốn giữ nguyên những phong cách thiết kế từng sống ở Osaka

Thiết kế nhà cho một khách hàng người Nhật, hiện đang sống tại khu đô thị Nam Thăng Long. Vị khách muốn giữ nguyên những phong cách thiết kế từng sống ở Osaka

Thiết kế nhà cho một khách hàng người Nhật, hiện đang sống tại khu đô thị Nam Thăng Long. Vị khách muốn giữ nguyên những phong cách thiết kế từng sống ở Osaka

  • HÀ NỘI
  • 620,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận