Mr.Tom Lương's Conference Room

16:26 11/10/2019

T O M ' S - C O N F E R E N C E - R O O M Triết lý chuyên nghiệp và nhất quán của Indust là tạo ra các giải pháp thiết kế độc đáo, may đo cho từng khách hàng bằng cách pha trộn các thiết kế vượt thời gian với kiến trúc nổi bật và hơn hết là 200% đam mê cống hiến cho nghệ thuật. "Chất lượng cuộc sống thể hiện giá trị của bạn"

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

<p>Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam<br />
Project Year: 2019<br />
Area: 26 m2<br />
Designed by: Indust Interior<br />
Arc. Viet Linh<br />
Arc. Duy Anh<br />
Arc. Quang Mai</p>

<p>More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/</p>

<p>Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu<br />
Email: hi@indust.vn<br />
Website: <a href="https://indust.vn/?fbclid=IwAR02OPAMvaIEVZ-s4v4s2yubtS56p2rxfIV7MF-wyU_UFyakxaynYgy5GFY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://indust.vn</a></p>

<p> </p>

Location: 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Project Year: 2019
Area: 26 m2
Designed by: Indust Interior
Arc. Viet Linh
Arc. Duy Anh
Arc. Quang Mai

More Infomation: https://indust.vn/portfolio/mr-tom-luongs-conference-room-26-hang-bai/

Contact: 090.220.0408 - Mr. Linh or 097.299.7892 - Mr. Hiếu
Email: hi@indust.vn
Website: https://indust.vn

 

  • Hà Nội
  • 450,000,003

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận