Nhà Phố Bình Định

10:46 24/09/2019

Nhà Chị Huyền Bình Định

<p>Chủ căn nhà là một người yêu thích sự hài hòa, không cần quá nổi bật. Màu sắc sử dụng cần sự dịu nhẹ, gần gũi và ấp cúng. Vì thế nội thất sử dụng màu trắng chủ đạo và dùng nội thất gỗ làm điểm nhấn.</p>

<p>Chủ căn nhà là một người yêu thích sự hài hòa, không cần quá nổi bật. Màu sắc sử dụng cần sự dịu nhẹ, gần gũi và ấp cúng. Vì thế nội thất sử dụng màu trắng chủ đạo và dùng nội thất gỗ làm điểm nhấn.</p>

<p>Chủ căn nhà là một người yêu thích sự hài hòa, không cần quá nổi bật. Màu sắc sử dụng cần sự dịu nhẹ, gần gũi và ấp cúng. Vì thế nội thất sử dụng màu trắng chủ đạo và dùng nội thất gỗ làm điểm nhấn.</p>

<p>Chủ căn nhà là một người yêu thích sự hài hòa, không cần quá nổi bật. Màu sắc sử dụng cần sự dịu nhẹ, gần gũi và ấp cúng. Vì thế nội thất sử dụng màu trắng chủ đạo và dùng nội thất gỗ làm điểm nhấn.</p>

<p>Chủ căn nhà là một người yêu thích sự hài hòa, không cần quá nổi bật. Màu sắc sử dụng cần sự dịu nhẹ, gần gũi và ấp cúng. Vì thế nội thất sử dụng màu trắng chủ đạo và dùng nội thất gỗ làm điểm nhấn.</p>

Chủ căn nhà là một người yêu thích sự hài hòa, không cần quá nổi bật. Màu sắc sử dụng cần sự dịu nhẹ, gần gũi và ấp cúng. Vì thế nội thất sử dụng màu trắng chủ đạo và dùng nội thất gỗ làm điểm nhấn.

  • Bình Định

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận