Văn Phòng ShopHouse

10:01 30/07/2019

Văn Phòng ShopHouse

<p>Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế không gian văn phòng hiện đại nhưng vẫn gần gũi thân thiện. Từ những yêu cầu đó mà Hoàng Long Green đã xây dựng ý tưởng và thiết kế lên nội thất của văn phòng</p>

<p>Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế không gian văn phòng hiện đại nhưng vẫn gần gũi thân thiện. Từ những yêu cầu đó mà Hoàng Long Green đã xây dựng ý tưởng và thiết kế lên nội thất của văn phòng</p>

<p>Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế không gian văn phòng hiện đại nhưng vẫn gần gũi thân thiện. Từ những yêu cầu đó mà Hoàng Long Green đã xây dựng ý tưởng và thiết kế lên nội thất của văn phòng</p>

<p>Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế không gian văn phòng hiện đại nhưng vẫn gần gũi thân thiện. Từ những yêu cầu đó mà Hoàng Long Green đã xây dựng ý tưởng và thiết kế lên nội thất của văn phòng</p>

Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế không gian văn phòng hiện đại nhưng vẫn gần gũi thân thiện. Từ những yêu cầu đó mà Hoàng Long Green đã xây dựng ý tưởng và thiết kế lên nội thất của văn phòng

  • An Giang

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận