Thiết kế nội thất tại VinHome của Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Chinh

09:02 15/07/2019

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

<p><strong>Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh<br />
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh<br />
Loại công trình :Chung Cư<br />
Hạng mục :Nội thất<br />
Phong cách :Hiện đại<br />
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện</strong></p>

Vị trí :Quận 2 , Hồ Chí Minh
Chủ trì thiết kế :Nguyễn Ngọc Chinh
Loại công trình :Chung Cư
Hạng mục :Nội thất
Phong cách :Hiện đại
Trạng thái :Ảnh Hoàn Thiện

  • Hà nội
  • 200,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận