100m2 cho ngôi nhà hiện đại tại Đà Nẵng

12:18 08/11/2018

Căn nhà nằm trên khu đất 150m2. Với kiến trúc hiện đại hài hoà với thiên nhiên khiến người xem không thể rời mắt

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

<p>Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách</p>

Thời gian thi công trong 3 tháng. Nội thất hiện đại, bếp theo phong cách đức. Giếng trời được bố trí hợp lý gần trung tâm của căn nhà. Điểm nhấn chính là cầu thanh đi từ cửa thay vì đặt ngang phòng khách

  • Đà Nẵng
  • 1,500,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận