Sơ lược Nghệ thuật kiến trúc Thế giới

13:06 31/10/2018

<h1 style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14pt">                                                              <span style="font-size:20px"><strong> Phần hai</strong></span></span></h1>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:16px">                                                             <strong> Kiến trúc thời kỳ trung thế kỷ</strong></span></p>

<ol>
	<li><strong><span style="font-size:14px">Kiến trúc Bi-dăng-tin:</span></strong></li>
</ol>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Thời kỳ Cổ Hy Lạp Bi-dăng-tin học được người Hy Lạp về kiến trúc, làm quen với kỹ thuật xây đá một cách chính xác; nghệ thuật Phương Đông có ảnh hưởng tới ở cách tạc tượng những công trình điêu khắc rất tinh tế.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Do các giai đoạn lịch sử của Bi-dăng-tin nên kiến trúc cũng thay đổi theo:</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thiên kỷ Thiên đô hay là thời kỳ hoàng kim thứ nhất: Xây nhiều nhà thờ mang phong cách truyền thống, kiến trúc công đình được chú ý, làm theo phương thức của Tây La Mã; quy mô công trình rất đồ sộ, với kết cấu mái vòm lớn</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ tiền Bi-dăng-tin hay thời kỳ hoàng kim thứ hai(thế kỷ thứ V-VI): Tiếp thu các lực lượng nghệ thuật từ các nước nằm ven bờ Địa Trung Hải vào việc xây dựng Công-xtăng-ti-nốp</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ trung Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ VII-XII): Công trình kiến trúc vẫn có nhiều, nhưng dùng mái tròn nhỏ là chủ yếu</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ hậu Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ XIII-XV): xây dựng với quy mô nhỏ, quay về trang trí trong nhà, không có gì đặc biệt.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Có nhiều loại hình kiến trúc mang đậm màu sắc nghệ thuật địa phương. Hình thức mặt bằng kiến trúc có 3 loại:</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu Ba-xi-li-ca</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu tập trung với một không gian lớn ở giữa là chính.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu chữ thập với một không gian ở giữa và bốn cánh nhà bằng nhau vươn ra bốn phía</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Kiến trúc tôn giáo rất chú ý không gian bên trong.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Kỹ thuật kết cấu không gian lớn và sử dụng vòm buồm</span></p>

<ol start="2">
	<li><span style="font-size:14px"><strong>Kiến trúc phong kiến Châu Âu (Rô-man và Gô-tich)</strong></span></li>
</ol>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 1 (thế kỷ VIX): Các công trình thời kỳ này thường làm bằng gỗ, không bền, dễ cháy nên không để lại dấu vết gì cho thế kỷ sau</span></li>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 2 (thế kỷ XXII): Kiến trúc Rô-man (mầm mống thành phố thô sơ)phù hợp với tư tưởng cấm dục của tôn gióa thời bấy giờ.</span></li>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 3 (thế kỷ XIIXV): Kiến trúc Gô-tich (kiến trúc phong kiến Châu Âu). Bộ phận chính của kết cấu Gô-tich là: vòm mái hình múi có sống, cuốn nhọn có hai tâm, cột và cuốn bay</span></li>
</ul>

<h1 style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14pt">                                                              <span style="font-size:20px"><strong> Phần hai</strong></span></span></h1>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:16px">                                                             <strong> Kiến trúc thời kỳ trung thế kỷ</strong></span></p>

<ol>
	<li><strong><span style="font-size:14px">Kiến trúc Bi-dăng-tin:</span></strong></li>
</ol>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Thời kỳ Cổ Hy Lạp Bi-dăng-tin học được người Hy Lạp về kiến trúc, làm quen với kỹ thuật xây đá một cách chính xác; nghệ thuật Phương Đông có ảnh hưởng tới ở cách tạc tượng những công trình điêu khắc rất tinh tế.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Do các giai đoạn lịch sử của Bi-dăng-tin nên kiến trúc cũng thay đổi theo:</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thiên kỷ Thiên đô hay là thời kỳ hoàng kim thứ nhất: Xây nhiều nhà thờ mang phong cách truyền thống, kiến trúc công đình được chú ý, làm theo phương thức của Tây La Mã; quy mô công trình rất đồ sộ, với kết cấu mái vòm lớn</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ tiền Bi-dăng-tin hay thời kỳ hoàng kim thứ hai(thế kỷ thứ V-VI): Tiếp thu các lực lượng nghệ thuật từ các nước nằm ven bờ Địa Trung Hải vào việc xây dựng Công-xtăng-ti-nốp</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ trung Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ VII-XII): Công trình kiến trúc vẫn có nhiều, nhưng dùng mái tròn nhỏ là chủ yếu</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ hậu Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ XIII-XV): xây dựng với quy mô nhỏ, quay về trang trí trong nhà, không có gì đặc biệt.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Có nhiều loại hình kiến trúc mang đậm màu sắc nghệ thuật địa phương. Hình thức mặt bằng kiến trúc có 3 loại:</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu Ba-xi-li-ca</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu tập trung với một không gian lớn ở giữa là chính.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu chữ thập với một không gian ở giữa và bốn cánh nhà bằng nhau vươn ra bốn phía</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Kiến trúc tôn giáo rất chú ý không gian bên trong.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Kỹ thuật kết cấu không gian lớn và sử dụng vòm buồm</span></p>

<ol start="2">
	<li><span style="font-size:14px"><strong>Kiến trúc phong kiến Châu Âu (Rô-man và Gô-tich)</strong></span></li>
</ol>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 1 (thế kỷ VIX): Các công trình thời kỳ này thường làm bằng gỗ, không bền, dễ cháy nên không để lại dấu vết gì cho thế kỷ sau</span></li>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 2 (thế kỷ XXII): Kiến trúc Rô-man (mầm mống thành phố thô sơ)phù hợp với tư tưởng cấm dục của tôn gióa thời bấy giờ.</span></li>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 3 (thế kỷ XIIXV): Kiến trúc Gô-tich (kiến trúc phong kiến Châu Âu). Bộ phận chính của kết cấu Gô-tich là: vòm mái hình múi có sống, cuốn nhọn có hai tâm, cột và cuốn bay</span></li>
</ul>

<h1 style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14pt">                                                              <span style="font-size:20px"><strong> Phần hai</strong></span></span></h1>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:16px">                                                             <strong> Kiến trúc thời kỳ trung thế kỷ</strong></span></p>

<ol>
	<li><strong><span style="font-size:14px">Kiến trúc Bi-dăng-tin:</span></strong></li>
</ol>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Thời kỳ Cổ Hy Lạp Bi-dăng-tin học được người Hy Lạp về kiến trúc, làm quen với kỹ thuật xây đá một cách chính xác; nghệ thuật Phương Đông có ảnh hưởng tới ở cách tạc tượng những công trình điêu khắc rất tinh tế.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Do các giai đoạn lịch sử của Bi-dăng-tin nên kiến trúc cũng thay đổi theo:</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thiên kỷ Thiên đô hay là thời kỳ hoàng kim thứ nhất: Xây nhiều nhà thờ mang phong cách truyền thống, kiến trúc công đình được chú ý, làm theo phương thức của Tây La Mã; quy mô công trình rất đồ sộ, với kết cấu mái vòm lớn</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ tiền Bi-dăng-tin hay thời kỳ hoàng kim thứ hai(thế kỷ thứ V-VI): Tiếp thu các lực lượng nghệ thuật từ các nước nằm ven bờ Địa Trung Hải vào việc xây dựng Công-xtăng-ti-nốp</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ trung Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ VII-XII): Công trình kiến trúc vẫn có nhiều, nhưng dùng mái tròn nhỏ là chủ yếu</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">- Thời kỳ hậu Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ XIII-XV): xây dựng với quy mô nhỏ, quay về trang trí trong nhà, không có gì đặc biệt.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Có nhiều loại hình kiến trúc mang đậm màu sắc nghệ thuật địa phương. Hình thức mặt bằng kiến trúc có 3 loại:</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu Ba-xi-li-ca</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu tập trung với một không gian lớn ở giữa là chính.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">*Mặt bằng kiểu chữ thập với một không gian ở giữa và bốn cánh nhà bằng nhau vươn ra bốn phía</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Kiến trúc tôn giáo rất chú ý không gian bên trong.</span></p>

<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt">Kỹ thuật kết cấu không gian lớn và sử dụng vòm buồm</span></p>

<ol start="2">
	<li><span style="font-size:14px"><strong>Kiến trúc phong kiến Châu Âu (Rô-man và Gô-tich)</strong></span></li>
</ol>

<ul>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 1 (thế kỷ VIX): Các công trình thời kỳ này thường làm bằng gỗ, không bền, dễ cháy nên không để lại dấu vết gì cho thế kỷ sau</span></li>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 2 (thế kỷ XXII): Kiến trúc Rô-man (mầm mống thành phố thô sơ)phù hợp với tư tưởng cấm dục của tôn gióa thời bấy giờ.</span></li>
	<li><span style="font-size:11pt">Giai đoạn 3 (thế kỷ XIIXV): Kiến trúc Gô-tich (kiến trúc phong kiến Châu Âu). Bộ phận chính của kết cấu Gô-tich là: vòm mái hình múi có sống, cuốn nhọn có hai tâm, cột và cuốn bay</span></li>
</ul>

                                                               Phần hai

                                                              Kiến trúc thời kỳ trung thế kỷ

  1. Kiến trúc Bi-dăng-tin:

Thời kỳ Cổ Hy Lạp Bi-dăng-tin học được người Hy Lạp về kiến trúc, làm quen với kỹ thuật xây đá một cách chính xác; nghệ thuật Phương Đông có ảnh hưởng tới ở cách tạc tượng những công trình điêu khắc rất tinh tế.

Do các giai đoạn lịch sử của Bi-dăng-tin nên kiến trúc cũng thay đổi theo:

- Thiên kỷ Thiên đô hay là thời kỳ hoàng kim thứ nhất: Xây nhiều nhà thờ mang phong cách truyền thống, kiến trúc công đình được chú ý, làm theo phương thức của Tây La Mã; quy mô công trình rất đồ sộ, với kết cấu mái vòm lớn

- Thời kỳ tiền Bi-dăng-tin hay thời kỳ hoàng kim thứ hai(thế kỷ thứ V-VI): Tiếp thu các lực lượng nghệ thuật từ các nước nằm ven bờ Địa Trung Hải vào việc xây dựng Công-xtăng-ti-nốp

- Thời kỳ trung Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ VII-XII): Công trình kiến trúc vẫn có nhiều, nhưng dùng mái tròn nhỏ là chủ yếu

- Thời kỳ hậu Bi-dăng-tin (thế kỷ thứ XIII-XV): xây dựng với quy mô nhỏ, quay về trang trí trong nhà, không có gì đặc biệt.

Có nhiều loại hình kiến trúc mang đậm màu sắc nghệ thuật địa phương. Hình thức mặt bằng kiến trúc có 3 loại:

*Mặt bằng kiểu Ba-xi-li-ca

*Mặt bằng kiểu tập trung với một không gian lớn ở giữa là chính.

*Mặt bằng kiểu chữ thập với một không gian ở giữa và bốn cánh nhà bằng nhau vươn ra bốn phía

Kiến trúc tôn giáo rất chú ý không gian bên trong.

Kỹ thuật kết cấu không gian lớn và sử dụng vòm buồm

  1. Kiến trúc phong kiến Châu Âu (Rô-man và Gô-tich)
  • Giai đoạn 1 (thế kỷ VIX): Các công trình thời kỳ này thường làm bằng gỗ, không bền, dễ cháy nên không để lại dấu vết gì cho thế kỷ sau
  • Giai đoạn 2 (thế kỷ XXII): Kiến trúc Rô-man (mầm mống thành phố thô sơ)phù hợp với tư tưởng cấm dục của tôn gióa thời bấy giờ.
  • Giai đoạn 3 (thế kỷ XIIXV): Kiến trúc Gô-tich (kiến trúc phong kiến Châu Âu). Bộ phận chính của kết cấu Gô-tich là: vòm mái hình múi có sống, cuốn nhọn có hai tâm, cột và cuốn bay

  • Hà Nội

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận