Ecobee's Peak Relief giúp bạn tiết kiệm tiền và luôn thoải mái khi sử dụng năng lượng vào giờ cao điểm.

06:30 01/08/2018

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- <strong><em>Ecobee </em></strong>đang thử nghiệm một tính năng mới được gọi là <strong><em>Peak Relief </em></strong>được thiết kế để giúp khách hàng với thời gian sử dụng năng lượng luôn thoải mái và tiết kiệm tiền.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Khung thời gian sử dụng<strong><em> (TOU)</em></strong> sẽ lên kế hoạch tính phí cho khách hàng với mức giá cao hơn cho việc sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm và mức giá thấp hơn trong khung giờ ít sử dụng năng lượng hơn. Điều này sẽ giúp khách hàng có thể tiết kiệm tiền hơn khi sử dụng máy móc thiêt bị trong khung giờ cao điểm.<br />
- Tính năng cao điểm của Ecobee được thiết kế để tối ưu hóa các thiết lập bộ điều chỉnh nhiệt gia đình nhằm mang lại sự thoải mái và tiết kiệm nhất. Với Peak Relief, khách hàng có thể bật tính năng này trong ứng dụng di động Ecobee.</span></p>

Ecobee đang thử nghiệm một tính năng mới được gọi là Peak Relief được thiết kế để giúp khách hàng với thời gian sử dụng năng lượng luôn thoải mái và tiết kiệm tiền.

- Khung thời gian sử dụng (TOU) sẽ lên kế hoạch tính phí cho khách hàng với mức giá cao hơn cho việc sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm và mức giá thấp hơn trong khung giờ ít sử dụng năng lượng hơn. Điều này sẽ giúp khách hàng có thể tiết kiệm tiền hơn khi sử dụng máy móc thiêt bị trong khung giờ cao điểm.
- Tính năng cao điểm của Ecobee được thiết kế để tối ưu hóa các thiết lập bộ điều chỉnh nhiệt gia đình nhằm mang lại sự thoải mái và tiết kiệm nhất. Với Peak Relief, khách hàng có thể bật tính năng này trong ứng dụng di động Ecobee.

  • Hà Nội

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Peak Relief sử dụng thông tin về mức giá điện, sở thích thoải mái, hiệu suất năng lượng của nhà bạn và dự báo thời tiết địa phương để chạy hệ thống sưởi và làm mát của bạn ngay trước khung giờ cao điểm một khoảng thời gian thích hợp để giúp bạn cảm thấy thoải mái.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Theo Ecobee, nếu bạn giảm sử dụng năng lượng trong thời gian cao điểm, bạn cũng có thể giúp giảm nguy cơ mất điện trong khu phố của bạn. Vì vậy, Peak Relief sẽ có thể giúp bạn: thoải mái, tiết kiệm tiền, và giúp đỡ cả hàng xóm của bạn.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Ecobee đã bắt đầu một chương trình thử nghiệm cho <strong><em>Peak Relief</em></strong> ở một số khu vực nhất định ở California, Ontario và Arizona.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Để sử dụng tính năng Peak Relief, khi có sẵn nơi bạn sinh sống, bạn sẽ phải sử dụng gói Thời gian sử dụng với công ty năng lượng của mình và có hệ thống sưởi hoặc làm mát bằng điện. Ngoài ra, bạn sẽ cần một thiết bị <strong><em>iOS</em></strong> cho ứng dụng di động <strong><em>Ecobee</em></strong> và <strong><em>Ecobee3</em></strong>, <strong><em>Ecobee3 lite</em></strong> hoặc <em><strong>Echobee4 Smart Thermostat</strong></em>.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Peak Relief sử dụng thông tin về mức giá điện, sở thích thoải mái, hiệu suất năng lượng của nhà bạn và dự báo thời tiết địa phương để chạy hệ thống sưởi và làm mát của bạn ngay trước khung giờ cao điểm một khoảng thời gian thích hợp để giúp bạn cảm thấy thoải mái.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Theo Ecobee, nếu bạn giảm sử dụng năng lượng trong thời gian cao điểm, bạn cũng có thể giúp giảm nguy cơ mất điện trong khu phố của bạn. Vì vậy, Peak Relief sẽ có thể giúp bạn: thoải mái, tiết kiệm tiền, và giúp đỡ cả hàng xóm của bạn.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Ecobee đã bắt đầu một chương trình thử nghiệm cho <strong><em>Peak Relief</em></strong> ở một số khu vực nhất định ở California, Ontario và Arizona.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:14px">- Để sử dụng tính năng Peak Relief, khi có sẵn nơi bạn sinh sống, bạn sẽ phải sử dụng gói Thời gian sử dụng với công ty năng lượng của mình và có hệ thống sưởi hoặc làm mát bằng điện. Ngoài ra, bạn sẽ cần một thiết bị <strong><em>iOS</em></strong> cho ứng dụng di động <strong><em>Ecobee</em></strong> và <strong><em>Ecobee3</em></strong>, <strong><em>Ecobee3 lite</em></strong> hoặc <em><strong>Echobee4 Smart Thermostat</strong></em>.</span></p>

- Peak Relief sử dụng thông tin về mức giá điện, sở thích thoải mái, hiệu suất năng lượng của nhà bạn và dự báo thời tiết địa phương để chạy hệ thống sưởi và làm mát của bạn ngay trước khung giờ cao điểm một khoảng thời gian thích hợp để giúp bạn cảm thấy thoải mái.

- Theo Ecobee, nếu bạn giảm sử dụng năng lượng trong thời gian cao điểm, bạn cũng có thể giúp giảm nguy cơ mất điện trong khu phố của bạn. Vì vậy, Peak Relief sẽ có thể giúp bạn: thoải mái, tiết kiệm tiền, và giúp đỡ cả hàng xóm của bạn.

- Ecobee đã bắt đầu một chương trình thử nghiệm cho Peak Relief ở một số khu vực nhất định ở California, Ontario và Arizona.

- Để sử dụng tính năng Peak Relief, khi có sẵn nơi bạn sinh sống, bạn sẽ phải sử dụng gói Thời gian sử dụng với công ty năng lượng của mình và có hệ thống sưởi hoặc làm mát bằng điện. Ngoài ra, bạn sẽ cần một thiết bị iOS cho ứng dụng di động EcobeeEcobee3, Ecobee3 lite hoặc Echobee4 Smart Thermostat.

  • Hà Nội

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận