Nội thất cho chị Mai - Mỹ Đình - 60m2

15:23 26/07/2018

Căn hộ có diện tích không lớn nhưng bằng cách thiết kế khéo léo, đơn vị kiến trúc đã giúp gia chủ có một không gian đảm bảo công năng nhưng vẫn hài hòa về mặt mỹ thuật với phong cách scandinavi

<h2><span style="font-size:14px">Tất cả phần nội thất bao gồm điện nước được JYSK thực hiện. Phong cách mang yếu tố bắc âu là sự lựa chọn hợp giá thành.</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Đơn vị giới thiệu : Alobase</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Thực hiện JYSK</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Các hạng mục gồm: Nội thất - Điện nước - Điều hòa - Nhà vệ sinh - Gạch nền</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Tất cả phần nội thất bao gồm điện nước được JYSK thực hiện. Phong cách mang yếu tố bắc âu là sự lựa chọn hợp giá thành.</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Đơn vị giới thiệu : Alobase</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Thực hiện JYSK</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Các hạng mục gồm: Nội thất - Điện nước - Điều hòa - Nhà vệ sinh - Gạch nền</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Tất cả phần nội thất bao gồm điện nước được JYSK thực hiện. Phong cách mang yếu tố bắc âu là sự lựa chọn hợp giá thành.</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Đơn vị giới thiệu : Alobase</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Thực hiện JYSK</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Các hạng mục gồm: Nội thất - Điện nước - Điều hòa - Nhà vệ sinh - Gạch nền</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Tất cả phần nội thất bao gồm điện nước được JYSK thực hiện. Phong cách mang yếu tố bắc âu là sự lựa chọn hợp giá thành.</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Đơn vị giới thiệu : Alobase</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Thực hiện JYSK</span></h2>

<h2><span style="font-size:14px">Các hạng mục gồm: Nội thất - Điện nước - Điều hòa - Nhà vệ sinh - Gạch nền</span></h2>

Tất cả phần nội thất bao gồm điện nước được JYSK thực hiện. Phong cách mang yếu tố bắc âu là sự lựa chọn hợp giá thành.

Đơn vị giới thiệu : Alobase

Thực hiện JYSK

Các hạng mục gồm: Nội thất - Điện nước - Điều hòa - Nhà vệ sinh - Gạch nền

  • Hà Nội
  • 180,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận