Không phải ở Hogwarts? Bạn vẫn có thể sử dụng một cây đũa phép nhờ công nghệ Kano

05:49 26/07/2018

<p><span style="font-size:14px">- Bạn có thể không phù hợp để vào được <strong><em>trường Hogwarts</em></strong> – một trường học về phép thuật trong bộ truyện nổi tiếng <strong><em>Harry Potter</em></strong>, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tạo ra một cây đũa phép của riêng bạn. </span></p>

<p><span style="font-size:14px">- <strong><em>Harry Potter Kano Coding Kit </em></strong>là sản phẩm mới nhất của <strong><em>Kano</em></strong>, lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng mã hóa thông qua <strong><em>Kickstarter</em></strong>. Đến cuối năm 2017, nó đã xuất xưởng hơn <strong><em>200.000 bộ mã hóa Raspberry Pi </em></strong>phiên bản đầu tiên, và cũng đã huy động gần <strong><em>30 triệu đô la</em></strong>. Đến bây giờ, sản phẩm này đã được xây dựng dựa trên thành công đó với mong muốn mang đến một thế giới phép thuật thần bí vào cuộc sống hiện thực.</span></p>

<p> </p>

- Bạn có thể không phù hợp để vào được trường Hogwarts – một trường học về phép thuật trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tạo ra một cây đũa phép của riêng bạn. 

Harry Potter Kano Coding Kit là sản phẩm mới nhất của Kano, lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng mã hóa thông qua Kickstarter. Đến cuối năm 2017, nó đã xuất xưởng hơn 200.000 bộ mã hóa Raspberry Pi phiên bản đầu tiên, và cũng đã huy động gần 30 triệu đô la. Đến bây giờ, sản phẩm này đã được xây dựng dựa trên thành công đó với mong muốn mang đến một thế giới phép thuật thần bí vào cuộc sống hiện thực.

 

  • Hà Nội

<p><span style="font-size:14px">- Bộ Kano này được cung cấp cho không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Mọi người đều có cơ hội để xây dựng những cây đũa phép của riêng mình. Đi kèm với cây đũa phép đó là hơn <strong><em>70 thử thách mã hóa</em></strong> lấy cảm hứng từ ma thuật. Cây đũa phép hoạt động bằng cách sử dụng phần mềm và ứng dụng đồng hành, nắm bắt chuyển động của bạn và biến chúng thành hiệu ứng đã được lập trình. Bạn có thể làm cho con rắn bị trượt, những con cóc biến thành những thứ không phải chúng, hỏa hoạn và nhiều thứ thú vị khác nữa. Bằng cách cẩn thận làm theo hướng dẫn của bộ mã hóa, bạn sẽ không chỉ xây dựng nên một cây đũa phép, mà còn tìm hiểu về phần cứng các loại cảm biến, dữ liệu, và mã hóa.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Đối với cây đũa phép, nó sử dụng một con quay hồi chuyển, gia tốc kế và từ kế để định vị các vị trí và tốc độ của nó trong không gian, có nghĩa là nó có thể theo dõi cử động tay của bạn. Cũng giống như ma thuật (hoặc giống như khoa học máy tính), các cảm biến sẽ đặt một con trỏ trên màn hình để phản ánh nơi bạn đang trỏ, và cũng nhận ra những gì đang xảy ra khi bạn <strong><em>“swish and flick”</em></strong> một số “phép thuật tạo ra chữ viết”.</span></p>

- Bộ Kano này được cung cấp cho không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Mọi người đều có cơ hội để xây dựng những cây đũa phép của riêng mình. Đi kèm với cây đũa phép đó là hơn 70 thử thách mã hóa lấy cảm hứng từ ma thuật. Cây đũa phép hoạt động bằng cách sử dụng phần mềm và ứng dụng đồng hành, nắm bắt chuyển động của bạn và biến chúng thành hiệu ứng đã được lập trình. Bạn có thể làm cho con rắn bị trượt, những con cóc biến thành những thứ không phải chúng, hỏa hoạn và nhiều thứ thú vị khác nữa. Bằng cách cẩn thận làm theo hướng dẫn của bộ mã hóa, bạn sẽ không chỉ xây dựng nên một cây đũa phép, mà còn tìm hiểu về phần cứng các loại cảm biến, dữ liệu, và mã hóa.

- Đối với cây đũa phép, nó sử dụng một con quay hồi chuyển, gia tốc kế và từ kế để định vị các vị trí và tốc độ của nó trong không gian, có nghĩa là nó có thể theo dõi cử động tay của bạn. Cũng giống như ma thuật (hoặc giống như khoa học máy tính), các cảm biến sẽ đặt một con trỏ trên màn hình để phản ánh nơi bạn đang trỏ, và cũng nhận ra những gì đang xảy ra khi bạn “swish and flick” một số “phép thuật tạo ra chữ viết”.

  • Hà Nội

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận