Nhà hàng tự động Spyce - Công nghệ robot đang trở nên "có thể".

15:43 18/07/2018

<p> </p>

<p><span style="font-size:14px">- Mới đây, một nhà hàng tên là Spyce phục vụ những bữa ăn bình dân nhanh chóng nổi tiếng tại Boston. Nhà hàng này được thành lập bởi bốn sinh viên tốt nghiệp đại học MIT.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Điều làm nhà hàng này trở nên nổi tiếng và khác biệt chính là việc nấu nướng hoàn toàn được tự động hóa bởi những con rô bốt, không hề có bàn tay con người.</span></p>

 

- Mới đây, một nhà hàng tên là Spyce phục vụ những bữa ăn bình dân nhanh chóng nổi tiếng tại Boston. Nhà hàng này được thành lập bởi bốn sinh viên tốt nghiệp đại học MIT.

- Điều làm nhà hàng này trở nên nổi tiếng và khác biệt chính là việc nấu nướng hoàn toàn được tự động hóa bởi những con rô bốt, không hề có bàn tay con người.

  • Hà Nội

<p><span style="font-size:14px">- Hệ thống rô bốt Spyce có thể cung cấp các món ăn bình dân gồm cả salad và các loại hạt <strong><em>trong ba phút</em></strong> hoặc<strong><em> ít hơn</em></strong>, sau khi bạn đặt hàng từ một quầy Order.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Nhân viên duy nhất trong nhà bếp chỉ có nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu mới và trang trí cho bữa ăn của bạn.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Các món ăn được Spyce tạo đang không chỉ có chất lượng tốt mà còn có mức giá bình dân trong thị trường. Chính điều này đang tạo nên một lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn dành cho các hệ thống nhà hàng bình dân.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Đây là một phát minh mang bước tiến lớn cho hệ thống nhà hàng hiện tại. Bởi chúng cho thấy khả năng không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao đồng nhất và còn tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân sự và quản lí nhân sự đối với ngành công nghiệp phục vụ này. </span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Hệ thống rô bốt Spyce có thể cung cấp các món ăn bình dân gồm cả salad và các loại hạt <strong><em>trong ba phút</em></strong> hoặc<strong><em> ít hơn</em></strong>, sau khi bạn đặt hàng từ một quầy Order.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Nhân viên duy nhất trong nhà bếp chỉ có nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu mới và trang trí cho bữa ăn của bạn.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Các món ăn được Spyce tạo đang không chỉ có chất lượng tốt mà còn có mức giá bình dân trong thị trường. Chính điều này đang tạo nên một lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn dành cho các hệ thống nhà hàng bình dân.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">- Đây là một phát minh mang bước tiến lớn cho hệ thống nhà hàng hiện tại. Bởi chúng cho thấy khả năng không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao đồng nhất và còn tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân sự và quản lí nhân sự đối với ngành công nghiệp phục vụ này. </span></p>

- Hệ thống rô bốt Spyce có thể cung cấp các món ăn bình dân gồm cả salad và các loại hạt trong ba phút hoặc ít hơn, sau khi bạn đặt hàng từ một quầy Order.

- Nhân viên duy nhất trong nhà bếp chỉ có nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu mới và trang trí cho bữa ăn của bạn.

- Các món ăn được Spyce tạo đang không chỉ có chất lượng tốt mà còn có mức giá bình dân trong thị trường. Chính điều này đang tạo nên một lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn dành cho các hệ thống nhà hàng bình dân.

- Đây là một phát minh mang bước tiến lớn cho hệ thống nhà hàng hiện tại. Bởi chúng cho thấy khả năng không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao đồng nhất và còn tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân sự và quản lí nhân sự đối với ngành công nghiệp phục vụ này. 

  • Hà Nội

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận