Oscar - thùng rác với trí thông minh nhân tạo giúp bạn tái chế và phân loại rác tự động.

11:42 14/07/2018

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- <strong><em>Oscar - thùng rác với trí thông minh nhân tạo</em></strong> có thể phân loại rác thải trong nhà của bạn theo tuyên bố của <em><strong>Autonomous</strong></em> - công ty đồ nội thất vận hành phía sau hệ thống của Oscar. </span></span></p>

- Oscar - thùng rác với trí thông minh nhân tạo có thể phân loại rác thải trong nhà của bạn theo tuyên bố của Autonomous - công ty đồ nội thất vận hành phía sau hệ thống của Oscar. 

  • 1
  • 22,700,000

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn bị hấp dẫn bởi một thiết bị thông minh sẽ giúp sắp xếp, phân loại rác thải của bạn, thì Autonomous đang triển khai các kế hoạch cho chiến huy động vốn từ <strong><em>cộng đồng Kickstarter</em></strong> hướng tới Oscar bắt đầu từ ngày <strong><em>17 tháng 7</em></strong> tới đây.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Theo Autonomous, khi bạn thả vào trong Oscar một loại rác, camera nhận diện hình ảnh của Oscar sẽ truyền thông tin tới hệ thống nhận dạng thông minh và phát hiện xem loại rác đó có thể tái chế được hay không. Nếu Oscar nhận ra loại rác đó không thể tái chế, Oscar sẽ đổ nó vào thùng thứ đầu tiên. Còn nếu nó có thể tái chế, Oscar sẽ chuyển nó vào thùng thứ nhất. Các thùng này được làm bằng carton.</span></span></p>

- Nếu bạn bị hấp dẫn bởi một thiết bị thông minh sẽ giúp sắp xếp, phân loại rác thải của bạn, thì Autonomous đang triển khai các kế hoạch cho chiến huy động vốn từ cộng đồng Kickstarter hướng tới Oscar bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 tới đây.

- Theo Autonomous, khi bạn thả vào trong Oscar một loại rác, camera nhận diện hình ảnh của Oscar sẽ truyền thông tin tới hệ thống nhận dạng thông minh và phát hiện xem loại rác đó có thể tái chế được hay không. Nếu Oscar nhận ra loại rác đó không thể tái chế, Oscar sẽ đổ nó vào thùng thứ đầu tiên. Còn nếu nó có thể tái chế, Oscar sẽ chuyển nó vào thùng thứ nhất. Các thùng này được làm bằng carton.

  • Hà Nội
  • 22,700,000

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Khi thuật toán của Oscar không thể nhận ra loại rác, <strong><em>đèn LED</em></strong> nhấp nháy màu đỏ để nhắc người dùng hỗ trợ Oscar bằng cách "dạy" cho nó về loại rác đó. Bất cứ khi nào người dùng dạy Oscar về một loại rác mới, thông tin đó được lưu trữ trong một <strong><em>máy chủ AI</em></strong> tại <strong><em>Cloud</em></strong> và được chia sẻ với những Oscar khác.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Oscar yêu cầu một <strong><em>ổ cắm AC</em></strong> và kết nối<strong><em> internet</em></strong> để truy cập thuật toán toàn cầu tại Cloud. Nếu không có <strong><em>Wi-Fi</em></strong>, thiết bị sẽ không hoạt động ngay cả với những loại rác mà nó có thể nhận ra.</span></span></p>

- Khi thuật toán của Oscar không thể nhận ra loại rác, đèn LED nhấp nháy màu đỏ để nhắc người dùng hỗ trợ Oscar bằng cách "dạy" cho nó về loại rác đó. Bất cứ khi nào người dùng dạy Oscar về một loại rác mới, thông tin đó được lưu trữ trong một máy chủ AI tại Cloud và được chia sẻ với những Oscar khác.

- Oscar yêu cầu một ổ cắm AC và kết nối internet để truy cập thuật toán toàn cầu tại Cloud. Nếu không có Wi-Fi, thiết bị sẽ không hoạt động ngay cả với những loại rác mà nó có thể nhận ra.

  • Hà Nội
  • 22,700,000

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Oscar là sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của công ty Autonomous. Công ty đang chủ yếu tập trung vào đồ nội thất văn phòng công cộng với danh sách sản phẩm hiện tại bao gồm bàn ghế điện, ghế văn phòng, ghế đẩu và bàn chơi game.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Oscar sẽ có giá bán khoảng <strong><em>1.000 đô la</em></strong>. Một thông báo sơ bộ trên trang web của công ty nói rằng <strong><em>50 người</em></strong> ủng hộ cho sản phẩm này đầu tiên, đóng góp<strong><em> $349 </em></strong>vào chiến dịch huy động vốn từ Autonomous sẽ nhận được một khuyến mãi 65% khi mua Oscar như một phần thưởng nếu chiến dịch huy động vốn này thành công.</span></span></p>

- Oscar là sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của công ty Autonomous. Công ty đang chủ yếu tập trung vào đồ nội thất văn phòng công cộng với danh sách sản phẩm hiện tại bao gồm bàn ghế điện, ghế văn phòng, ghế đẩu và bàn chơi game.

- Oscar sẽ có giá bán khoảng 1.000 đô la. Một thông báo sơ bộ trên trang web của công ty nói rằng 50 người ủng hộ cho sản phẩm này đầu tiên, đóng góp $349 vào chiến dịch huy động vốn từ Autonomous sẽ nhận được một khuyến mãi 65% khi mua Oscar như một phần thưởng nếu chiến dịch huy động vốn này thành công.

  • Hà Nội
  • 22,700,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận