Cửa hàng Zippon Store 120 triệu - 160m2

18:12 13/07/2018

Cửa hàng được sửa lại từ một quán trà sữa ở Quận 6. Khách hàng là một du học sinh về nước và muốn tạo ra một không gian đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự khỏe khoắn, hướng tới dân công sở năng động. 

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chúng tôi đã thiết kế với  tường màu khói, và các khung giá sắt và thanh gỗ dày chắc chắn nhằm phân loại từng khu vực quần áo khác nhau.Điểm đặc biệt là cửa hàng sẽ được vẽ các câu khẩu hiệu mang thông điệp sáng tạo in vào tâm trí khi khách ghé qua</span></span></p>

<p>----------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Địa điểm: Gia phú - phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Diện tích: 160m2</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoàn thành : 2018</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chúng tôi đã thiết kế với  tường màu khói, và các khung giá sắt và thanh gỗ dày chắc chắn nhằm phân loại từng khu vực quần áo khác nhau.Điểm đặc biệt là cửa hàng sẽ được vẽ các câu khẩu hiệu mang thông điệp sáng tạo in vào tâm trí khi khách ghé qua</span></span></p>

<p>----------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Địa điểm: Gia phú - phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Diện tích: 160m2</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoàn thành : 2018</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chúng tôi đã thiết kế với  tường màu khói, và các khung giá sắt và thanh gỗ dày chắc chắn nhằm phân loại từng khu vực quần áo khác nhau.Điểm đặc biệt là cửa hàng sẽ được vẽ các câu khẩu hiệu mang thông điệp sáng tạo in vào tâm trí khi khách ghé qua</span></span></p>

<p>----------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Địa điểm: Gia phú - phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Diện tích: 160m2</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoàn thành : 2018</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chúng tôi đã thiết kế với  tường màu khói, và các khung giá sắt và thanh gỗ dày chắc chắn nhằm phân loại từng khu vực quần áo khác nhau.Điểm đặc biệt là cửa hàng sẽ được vẽ các câu khẩu hiệu mang thông điệp sáng tạo in vào tâm trí khi khách ghé qua</span></span></p>

<p>----------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Địa điểm: Gia phú - phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Diện tích: 160m2</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoàn thành : 2018</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chúng tôi đã thiết kế với  tường màu khói, và các khung giá sắt và thanh gỗ dày chắc chắn nhằm phân loại từng khu vực quần áo khác nhau.Điểm đặc biệt là cửa hàng sẽ được vẽ các câu khẩu hiệu mang thông điệp sáng tạo in vào tâm trí khi khách ghé qua</span></span></p>

<p>----------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Địa điểm: Gia phú - phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Diện tích: 160m2</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoàn thành : 2018</span></span></p>

Chúng tôi đã thiết kế với  tường màu khói, và các khung giá sắt và thanh gỗ dày chắc chắn nhằm phân loại từng khu vực quần áo khác nhau.Điểm đặc biệt là cửa hàng sẽ được vẽ các câu khẩu hiệu mang thông điệp sáng tạo in vào tâm trí khi khách ghé qua

----------------------------------------------------------------

Địa điểm: Gia phú - phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

Diện tích: 160m2

Hoàn thành : 2018

  • 589
  • 120,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận