Google Home - đã có thể tạo lệnh thoại nhắc nhở việc cần làm mỗi ngày.

10:29 11/07/2018

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Mặc dù <strong><em>Google Home</em></strong>  có thể thực hiện rất nhiều điều thú vị (gồm cả việc hiểu  ba lệnh khác nhau cùng một lúc), nó thiếu khả năng tạo danh sách những việc cần làm một cách hoàn chỉnh. Chắc chắn, bạn có thể lên lịch những sự kiện của mình hoặc tạo danh sách hàng hóa cần mua sắm cơ bản, tuy nhiên đối với Google Home thì điều này hoàn toàn khác. </span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Google mới đây đã phát hành <strong><em>ứng dụng quản lý danh sách Google Task,</em></strong> nhưng ứng dụng này lại không được tích hợp cho Google Home. Vậy thì <strong><em>một trợ lý Google AI</em></strong> bằng giọng nói sinh ra để làm gì? </span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- May mắn thay, bạn <strong><em>có thể</em></strong> tạo danh sách bằng các lệnh cơ bản của Google Home - bạn chỉ cần thiết lập đúng ứng dụng để thực hiện. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn tất cả các bước cần thiết trong quy trình để bạn có thể tạo danh sách đầy đủ và nhanh chóng.</span></span></p>

- Mặc dù Google Home  có thể thực hiện rất nhiều điều thú vị (gồm cả việc hiểu  ba lệnh khác nhau cùng một lúc), nó thiếu khả năng tạo danh sách những việc cần làm một cách hoàn chỉnh. Chắc chắn, bạn có thể lên lịch những sự kiện của mình hoặc tạo danh sách hàng hóa cần mua sắm cơ bản, tuy nhiên đối với Google Home thì điều này hoàn toàn khác. 

- Google mới đây đã phát hành ứng dụng quản lý danh sách Google Task, nhưng ứng dụng này lại không được tích hợp cho Google Home. Vậy thì một trợ lý Google AI bằng giọng nói sinh ra để làm gì? 

- May mắn thay, bạn có thể tạo danh sách bằng các lệnh cơ bản của Google Home - bạn chỉ cần thiết lập đúng ứng dụng để thực hiện. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn tất cả các bước cần thiết trong quy trình để bạn có thể tạo danh sách đầy đủ và nhanh chóng.

  • 1

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ IFTTT VÀ KẾT NỐI VỚI TRỢ LÝ GOOGLE</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- <strong><em>IFTTT</em></strong> (nếu bạn chưa biết) là một hệ thống cơ bản, thân thiện với người tiêu dùng để tạo các lệnh tùy chỉnh hoạt động với các thiết bị thông minh. Bạn có thể sử dụng IFTTT để tạo tất cả các loại quy tắc, nhưng ở đây chúng tôi sẽ chỉ dùng nó để tạo danh sách việc cần làm thông qua <strong><em>Trợ lý Google</em></strong>. Vì tính năng chính của Google Home là Trợ lý Google hiện hữu bằng giọng nói qua một chiếc loa, các quy tắc này cũng sẽ hoạt động với Google Home hoặc điện thoại Android của bạn.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bắt đầu bằng cách bật IFTTT và đăng ký dịch vụ, có nghĩa là tạo một tài khoản và mật khẩu miễn phí. Sau đó, truy cập trang IFTTT của Trợ lý Google và đảm bảo tài khoản IFTTT của bạn được kết nối với Trợ lý Google bằng cách chọn <strong><em>Kết nối</em> </strong>. Điều này sẽ xác nhận tài khoản Google của bạn, vì vậy hãy đảm bảo đó là tài khoản bạn sử dụng với Google Home.</span></span></p>

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ IFTTT VÀ KẾT NỐI VỚI TRỢ LÝ GOOGLE

- IFTTT (nếu bạn chưa biết) là một hệ thống cơ bản, thân thiện với người tiêu dùng để tạo các lệnh tùy chỉnh hoạt động với các thiết bị thông minh. Bạn có thể sử dụng IFTTT để tạo tất cả các loại quy tắc, nhưng ở đây chúng tôi sẽ chỉ dùng nó để tạo danh sách việc cần làm thông qua Trợ lý Google. Vì tính năng chính của Google Home là Trợ lý Google hiện hữu bằng giọng nói qua một chiếc loa, các quy tắc này cũng sẽ hoạt động với Google Home hoặc điện thoại Android của bạn.

- Bắt đầu bằng cách bật IFTTT và đăng ký dịch vụ, có nghĩa là tạo một tài khoản và mật khẩu miễn phí. Sau đó, truy cập trang IFTTT của Trợ lý Google và đảm bảo tài khoản IFTTT của bạn được kết nối với Trợ lý Google bằng cách chọn Kết nối . Điều này sẽ xác nhận tài khoản Google của bạn, vì vậy hãy đảm bảo đó là tài khoản bạn sử dụng với Google Home.

  • Hà Nội

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>BƯỚC 2: TẢI XUỐNG TODOIST</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bước tiếp theo là tìm ứng dụng danh sách công việc bạn thích sử dụng. Đây sẽ là ứng dụng mà các lệnh to-do được thêm và sắp xếp bằng giọng nói của bạn, vì vậy nó phải là một ứng dụng mà bạn thích sử dụng và không ngại có trên điện thoại của bạn.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký <strong><em>Todoist</em></strong>. Đây là dịch vụ miễn phí dễ sử dụng, cung cấp các tùy chọn quản lý tác vụ tuyệt vời và hoạt động trơn tru với cả IFTTT và Trợ lý Google. Chỉ cần thêm tên đăng nhập, email và mật khẩu để bắt đầu tài khoản Todoist của bạn. Đảm bảo bạn tải xuống và mở ứng dụng trên thiết bị di động mà bạn sử dụng để theo dõi danh sách của mình. </span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Khi bạn đã hoàn tất, hãy truy cập trang Todoist trên IFTTT và chọn nút<strong><em> Kết nối</em></strong> lớn ở đây để cả hai dịch vụ được kết nối với tài khoản IFTTT của bạn.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn thực sự không muốn sử dụng Todoist, hãy kiểm tra các gợi ý khác từ  Trợ lý Google cho các dịch vụ tương tự khác như: <strong><em>Lời nhắc iPhone</em></strong>, <strong><em>DayOne</em></strong> hoặc <strong><em>Wunderlist</em></strong>.</span></span></p>

BƯỚC 2: TẢI XUỐNG TODOIST

- Bước tiếp theo là tìm ứng dụng danh sách công việc bạn thích sử dụng. Đây sẽ là ứng dụng mà các lệnh to-do được thêm và sắp xếp bằng giọng nói của bạn, vì vậy nó phải là một ứng dụng mà bạn thích sử dụng và không ngại có trên điện thoại của bạn.

- Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký Todoist. Đây là dịch vụ miễn phí dễ sử dụng, cung cấp các tùy chọn quản lý tác vụ tuyệt vời và hoạt động trơn tru với cả IFTTT và Trợ lý Google. Chỉ cần thêm tên đăng nhập, email và mật khẩu để bắt đầu tài khoản Todoist của bạn. Đảm bảo bạn tải xuống và mở ứng dụng trên thiết bị di động mà bạn sử dụng để theo dõi danh sách của mình. 

- Khi bạn đã hoàn tất, hãy truy cập trang Todoist trên IFTTT và chọn nút Kết nối lớn ở đây để cả hai dịch vụ được kết nối với tài khoản IFTTT của bạn.

- Nếu bạn thực sự không muốn sử dụng Todoist, hãy kiểm tra các gợi ý khác từ  Trợ lý Google cho các dịch vụ tương tự khác như: Lời nhắc iPhone, DayOne hoặc Wunderlist.

  • Hà Nội

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>BƯỚC 3: TÌM MẪU IFTTT PHÙ HỢP VÀ KÍCH HOẠT NÓ</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bạn hoàn toàn có thể tạo các quy tắc IFTTT của riêng mình (được biết trên nền tảng là <strong><em>applet</em></strong>) cho Trợ lý Google (một lần nữa, sẽ hoạt động qua Google Home), nhưng đối với người mới, việc tìm kiếm một applet mà người khác đã tạo ra sẽ dễ dàng hơn nhiều.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển đến trang Thêm tác vụ vào Todoist trong danh mục Trợ lý Google. Nếu bạn đang tìm một cách khác thì ID ứng dụng cho quy tắc này là <strong><em>478848</em></strong>.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Với mọi thứ được kết nối, bạn sẽ thấy một tùy chọn trên quy tắc này có nội dung <strong><em>“Bật”</em></strong>. Chọn và đợi quy tắc kích hoạt. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước nào trước đây, IFTTT có thể nhắc bạn hoàn thành chúng vào lúc này.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>BƯỚC 3: TÌM MẪU IFTTT PHÙ HỢP VÀ KÍCH HOẠT NÓ</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bạn hoàn toàn có thể tạo các quy tắc IFTTT của riêng mình (được biết trên nền tảng là <strong><em>applet</em></strong>) cho Trợ lý Google (một lần nữa, sẽ hoạt động qua Google Home), nhưng đối với người mới, việc tìm kiếm một applet mà người khác đã tạo ra sẽ dễ dàng hơn nhiều.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển đến trang Thêm tác vụ vào Todoist trong danh mục Trợ lý Google. Nếu bạn đang tìm một cách khác thì ID ứng dụng cho quy tắc này là <strong><em>478848</em></strong>.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Với mọi thứ được kết nối, bạn sẽ thấy một tùy chọn trên quy tắc này có nội dung <strong><em>“Bật”</em></strong>. Chọn và đợi quy tắc kích hoạt. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước nào trước đây, IFTTT có thể nhắc bạn hoàn thành chúng vào lúc này.</span></span></p>

BƯỚC 3: TÌM MẪU IFTTT PHÙ HỢP VÀ KÍCH HOẠT NÓ

- Bạn hoàn toàn có thể tạo các quy tắc IFTTT của riêng mình (được biết trên nền tảng là applet) cho Trợ lý Google (một lần nữa, sẽ hoạt động qua Google Home), nhưng đối với người mới, việc tìm kiếm một applet mà người khác đã tạo ra sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển đến trang Thêm tác vụ vào Todoist trong danh mục Trợ lý Google. Nếu bạn đang tìm một cách khác thì ID ứng dụng cho quy tắc này là 478848.

- Với mọi thứ được kết nối, bạn sẽ thấy một tùy chọn trên quy tắc này có nội dung “Bật”. Chọn và đợi quy tắc kích hoạt. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước nào trước đây, IFTTT có thể nhắc bạn hoàn thành chúng vào lúc này.

  • Hà Nội

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>BƯỚC 4: BẮT ĐẦU TẠO DANH SÁCH CỦA BẠN</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- <strong><em>Tắt</em></strong> và <strong><em>bật lại Google Home</em></strong> và thiết bị di động của bạn, một chút khởi động lại mềm để đảm bảo mọi thứ đã có hiệu lực. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để kiểm tra việc tạo danh sách.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Khi hệ thống thông báo cho bạn <strong><em>"OK / Hey Google, thêm một nhiệm vụ" </em></strong>và sau đó bạn điền vào phần còn lại với hoạt động mà bạn muốn.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Ví dụ: bạn có thể nói “<em>OK Google, thêm công việc: Mua sữa vào ngày mai</em> ” hoặc “Xin chào <em>Google, thêm công việc: Cập nhật lịch sử thứ năm</em> ” và IFTTT sẽ tự động thêm tác vụ vào Todoist. Hãy thử điều này một vài lần, sau đó mở ứng dụng Todoist của bạn và xem danh sách đã được tạo chưa.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu quá trình không hoạt động, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ của bạn được kết nối đúng cách và bạn đang sử dụng đúng cụm từ lệnh thoại.</span></span></p>

BƯỚC 4: BẮT ĐẦU TẠO DANH SÁCH CỦA BẠN

- Tắtbật lại Google Home và thiết bị di động của bạn, một chút khởi động lại mềm để đảm bảo mọi thứ đã có hiệu lực. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để kiểm tra việc tạo danh sách.

- Khi hệ thống thông báo cho bạn "OK / Hey Google, thêm một nhiệm vụ" và sau đó bạn điền vào phần còn lại với hoạt động mà bạn muốn.

- Ví dụ: bạn có thể nói “OK Google, thêm công việc: Mua sữa vào ngày mai ” hoặc “Xin chào Google, thêm công việc: Cập nhật lịch sử thứ năm ” và IFTTT sẽ tự động thêm tác vụ vào Todoist. Hãy thử điều này một vài lần, sau đó mở ứng dụng Todoist của bạn và xem danh sách đã được tạo chưa.

- Nếu quá trình không hoạt động, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ của bạn được kết nối đúng cách và bạn đang sử dụng đúng cụm từ lệnh thoại.

  • Hà Nội

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận