Hệ thống báo động từ Ring - nhà thông minh thì chuông báo động cũng phải thông minh

13:39 08/07/2018

Ring Alarm

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Với các sản phẩm bảo mật tại nhà của <em><strong>Ring</strong></em> đã có sẵn trên thị trường khoảng một thời gian – đi kèm cả chuông cửa sẵn có của các gia đình, chúng tôi biết rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi công ty đưa ra một hệ thống giám sát nhà ở toàn diện để mang sự an toàn hiện đại tới tay người tiêu dùng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Hiện tại, mặc dù còn một vài trục trặc nho nhỏ, hệ thống <strong><em>Ring Alarm </em></strong>cuối cùng cũng đã có sẵn trên mạng và trong các cửa hàng thông thường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về hệ thống báo động thông minh dùng trong nhà ở này nhé!</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Với các sản phẩm bảo mật tại nhà của <em><strong>Ring</strong></em> đã có sẵn trên thị trường khoảng một thời gian – đi kèm cả chuông cửa sẵn có của các gia đình, chúng tôi biết rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi công ty đưa ra một hệ thống giám sát nhà ở toàn diện để mang sự an toàn hiện đại tới tay người tiêu dùng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Hiện tại, mặc dù còn một vài trục trặc nho nhỏ, hệ thống <strong><em>Ring Alarm </em></strong>cuối cùng cũng đã có sẵn trên mạng và trong các cửa hàng thông thường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về hệ thống báo động thông minh dùng trong nhà ở này nhé!</span></span></p>

- Với các sản phẩm bảo mật tại nhà của Ring đã có sẵn trên thị trường khoảng một thời gian – đi kèm cả chuông cửa sẵn có của các gia đình, chúng tôi biết rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi công ty đưa ra một hệ thống giám sát nhà ở toàn diện để mang sự an toàn hiện đại tới tay người tiêu dùng.

- Hiện tại, mặc dù còn một vài trục trặc nho nhỏ, hệ thống Ring Alarm cuối cùng cũng đã có sẵn trên mạng và trong các cửa hàng thông thường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về hệ thống báo động thông minh dùng trong nhà ở này nhé!

  • 1
  • 0

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ngoại hình đẹp!</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Hệ thống chuông báo Ring Alarm nằm trong một hộp đóng gói nhìn qua khá cuốn hút bao gồm một trạm báo động vuông, bàn phím, cảm biến tiếp xúc, bộ dò chuyển động và bộ mở rộng phạm vi. Không giống như  các hệ thống báo động tại nhà khác, Ring tạo ra bộ xử lí trung tâm và bàn phím riêng biệt để cho phép chủ nhà kiểm soát nhiều hơn nơi đặt chúng trong nhà. Các sản phẩm đều nhẹ và rất bền bền, mặc dù các chữ số trên bàn phím nhìn có vẻ mang phong cách hơi cổ.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bàn phím có thể gắn vào tường ( cũng chính là pin hoạt động), hoặc nếu bạn không thích phải khoan mấy lỗ trên tường, bạn có thể đặt nó lên bàn. Rất đơn giản.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Hệ thống đi kèm với ứng dụng Ring (khả dụng cho cả iOS và Android) kết nối với các thiết bị chuông báo hiện có của bạn hoặc thiết bị chuông báo của Ring. Hãy làm theo hướng dẫn và lời khuyên về các bước sử dụng hệ thống. Cả ứng dụng và tài liệu bằng văn bản trong hộp đều cung cấp các đề xuất hữu ích về cách thức và vị trí thiết lập cảm biến chuyển động và cảm biến liên lạc của bạn.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn đã có chuông cửa với tính năng hiển thị video hoặc camera an ninh, bạn sẽ rất vui khi biết rằng hệ thống này có thể dễ dàng tích hợp độc đáo với các sản phẩm đó và tất cả các thiết bị đều chạy dưới cùng một ứng dụng từ Rin</span>g.</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ngoại hình đẹp!</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Hệ thống chuông báo Ring Alarm nằm trong một hộp đóng gói nhìn qua khá cuốn hút bao gồm một trạm báo động vuông, bàn phím, cảm biến tiếp xúc, bộ dò chuyển động và bộ mở rộng phạm vi. Không giống như  các hệ thống báo động tại nhà khác, Ring tạo ra bộ xử lí trung tâm và bàn phím riêng biệt để cho phép chủ nhà kiểm soát nhiều hơn nơi đặt chúng trong nhà. Các sản phẩm đều nhẹ và rất bền bền, mặc dù các chữ số trên bàn phím nhìn có vẻ mang phong cách hơi cổ.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bàn phím có thể gắn vào tường ( cũng chính là pin hoạt động), hoặc nếu bạn không thích phải khoan mấy lỗ trên tường, bạn có thể đặt nó lên bàn. Rất đơn giản.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Hệ thống đi kèm với ứng dụng Ring (khả dụng cho cả iOS và Android) kết nối với các thiết bị chuông báo hiện có của bạn hoặc thiết bị chuông báo của Ring. Hãy làm theo hướng dẫn và lời khuyên về các bước sử dụng hệ thống. Cả ứng dụng và tài liệu bằng văn bản trong hộp đều cung cấp các đề xuất hữu ích về cách thức và vị trí thiết lập cảm biến chuyển động và cảm biến liên lạc của bạn.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn đã có chuông cửa với tính năng hiển thị video hoặc camera an ninh, bạn sẽ rất vui khi biết rằng hệ thống này có thể dễ dàng tích hợp độc đáo với các sản phẩm đó và tất cả các thiết bị đều chạy dưới cùng một ứng dụng từ Rin</span>g.</span></p>

Ngoại hình đẹp!

- Hệ thống chuông báo Ring Alarm nằm trong một hộp đóng gói nhìn qua khá cuốn hút bao gồm một trạm báo động vuông, bàn phím, cảm biến tiếp xúc, bộ dò chuyển động và bộ mở rộng phạm vi. Không giống như  các hệ thống báo động tại nhà khác, Ring tạo ra bộ xử lí trung tâm và bàn phím riêng biệt để cho phép chủ nhà kiểm soát nhiều hơn nơi đặt chúng trong nhà. Các sản phẩm đều nhẹ và rất bền bền, mặc dù các chữ số trên bàn phím nhìn có vẻ mang phong cách hơi cổ.

- Bàn phím có thể gắn vào tường ( cũng chính là pin hoạt động), hoặc nếu bạn không thích phải khoan mấy lỗ trên tường, bạn có thể đặt nó lên bàn. Rất đơn giản.

- Hệ thống đi kèm với ứng dụng Ring (khả dụng cho cả iOS và Android) kết nối với các thiết bị chuông báo hiện có của bạn hoặc thiết bị chuông báo của Ring. Hãy làm theo hướng dẫn và lời khuyên về các bước sử dụng hệ thống. Cả ứng dụng và tài liệu bằng văn bản trong hộp đều cung cấp các đề xuất hữu ích về cách thức và vị trí thiết lập cảm biến chuyển động và cảm biến liên lạc của bạn.

- Nếu bạn đã có chuông cửa với tính năng hiển thị video hoặc camera an ninh, bạn sẽ rất vui khi biết rằng hệ thống này có thể dễ dàng tích hợp độc đáo với các sản phẩm đó và tất cả các thiết bị đều chạy dưới cùng một ứng dụng từ Ring.

  • Hà Nội
  • 0

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cách thức hoạt động của Ring Ring</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Khi bạn đã thiết lập hệ thống <strong><em>Ring Alarm</em></strong>, bạn có ba tùy chọn để theo dõi. Bạn có thể thiết lập hệ thống của bạn thành <strong><em>“Away”</em></strong>, nghĩa là tất cả các cảm biến được kết nối với hệ thống đều được giám sát hoạt động. Chế độ <strong><em>“Home”</em></strong> có nghĩa là tất cả các cảm biến ngoại vi và chu vi đều được giám sát, nhưng không phải là ở trong nhà bạn. Chế độ <strong><em>"Giải giáp" </em></strong>có nghĩa là tất cả việc giám sát đều bị tắt. Nó sẽ phù hợp nếu bạn có một bữa tiệc BBQ với nhiều người thường xuyên ra vào ngôi nhà. Bạn có thể thay đổi các chế độ này bằng cách nhấn vào nút tương ứng trên bàn phím rồi nhập mã bảo mật mà bạn đã thiết lập trên hệ thống.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bạn có thể thiết lập hệ thống để hẹn giờ cho chế độ Away hoặc tắt chuông cảm biến khi bạn cảm thấy phiền. Bạn cũng có thể theo dõi hệ thống từ xa qua ứng dụng nếu bạn quên làm điều đó khi bạn bước ra khỏi cửa. Bàn phím cũng có hai nút hoảng loạn màu đỏ sẽ kích hoạt báo động ngay lập tức.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Vậy, việc bảo vệ của Ring Alarm như thế nào? Khi báo động được kích hoạt, hệ thống giám sát trung tâm Chuông báo gọi cho bạn và yêu cầu mã bảo mật bằng lời nói mà bạn đã thiết lập. Nếu Ring không liên lạc được với bạn, họ sẽ gọi cho người liên lạc khẩn cấp của bạn và thông báo tình hình cho họ. Nếu một trong hai bạn quên mã (tốt hơn hãy chọn thứ gì đó bạn sẽ nhớ!) Hoặc nếu họ không thể liên lạc được với một trong hai người, họ sẽ cử người ứng cứu khẩn cấp đến nhà của bạn.</span></span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Có sự lựa chọn tốt hơn chăng?</strong></span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Không có nhiều thứ có thể phù hợp với giá và chất lượng của Ring. <strong><em>Nest Secure</em></strong> là một hệ thống tuyệt vời, nhưng sẽ lấy từ bạn <strong><em>$399</em></strong>.</span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bộ khởi động <strong><em>Abode</em></strong> rẻ hơn <strong><em>Nest</em></strong> với giá <strong><em>$299</em></strong>, nhưng vẫn thiếu sự khéo léo và chất lượng mà Ring có thể cung cấp. </span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- <strong><em>Samsung SmartThings</em></strong> và <strong><em>ADT </em></strong>đã hợp tác trên một hệ thống giám sát tại nhà , nhưng nó có giá tớ <strong><em>$389</em></strong> đô la và một số tính năng bị thiếu để biến nó thành một hệ thống tích hợp và toàn diện.</span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống giám sát nhà giá cả <strong><em>phải chăng</em></strong>, <strong><em>thông minh</em></strong>, <strong><em>hiện đại</em></strong>, <strong><em>dễ sử dụng</em></strong> thì Ring là một lựa chọn không tồi một chút nào.</span></p>

Cách thức hoạt động của Ring Ring

- Khi bạn đã thiết lập hệ thống Ring Alarm, bạn có ba tùy chọn để theo dõi. Bạn có thể thiết lập hệ thống của bạn thành “Away”, nghĩa là tất cả các cảm biến được kết nối với hệ thống đều được giám sát hoạt động. Chế độ “Home” có nghĩa là tất cả các cảm biến ngoại vi và chu vi đều được giám sát, nhưng không phải là ở trong nhà bạn. Chế độ "Giải giáp" có nghĩa là tất cả việc giám sát đều bị tắt. Nó sẽ phù hợp nếu bạn có một bữa tiệc BBQ với nhiều người thường xuyên ra vào ngôi nhà. Bạn có thể thay đổi các chế độ này bằng cách nhấn vào nút tương ứng trên bàn phím rồi nhập mã bảo mật mà bạn đã thiết lập trên hệ thống.

- Bạn có thể thiết lập hệ thống để hẹn giờ cho chế độ Away hoặc tắt chuông cảm biến khi bạn cảm thấy phiền. Bạn cũng có thể theo dõi hệ thống từ xa qua ứng dụng nếu bạn quên làm điều đó khi bạn bước ra khỏi cửa. Bàn phím cũng có hai nút hoảng loạn màu đỏ sẽ kích hoạt báo động ngay lập tức.

- Vậy, việc bảo vệ của Ring Alarm như thế nào? Khi báo động được kích hoạt, hệ thống giám sát trung tâm Chuông báo gọi cho bạn và yêu cầu mã bảo mật bằng lời nói mà bạn đã thiết lập. Nếu Ring không liên lạc được với bạn, họ sẽ gọi cho người liên lạc khẩn cấp của bạn và thông báo tình hình cho họ. Nếu một trong hai bạn quên mã (tốt hơn hãy chọn thứ gì đó bạn sẽ nhớ!) Hoặc nếu họ không thể liên lạc được với một trong hai người, họ sẽ cử người ứng cứu khẩn cấp đến nhà của bạn.

Có sự lựa chọn tốt hơn chăng?

- Không có nhiều thứ có thể phù hợp với giá và chất lượng của Ring. Nest Secure là một hệ thống tuyệt vời, nhưng sẽ lấy từ bạn $399.

- Bộ khởi động Abode rẻ hơn Nest với giá $299, nhưng vẫn thiếu sự khéo léo và chất lượng mà Ring có thể cung cấp. 

- Samsung SmartThingsADT đã hợp tác trên một hệ thống giám sát tại nhà , nhưng nó có giá tớ $389 đô la và một số tính năng bị thiếu để biến nó thành một hệ thống tích hợp và toàn diện.

- Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống giám sát nhà giá cả phải chăng, thông minh, hiện đại, dễ sử dụng thì Ring là một lựa chọn không tồi một chút nào.

  • Hà Nội
  • 0

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận