Tesla Powerwalls có khả năng gánh vác hàng đầu trong việc lưu trữ năng lượng tại Hoa Kì.

09:53 05/07/2018

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Theo <strong><em>VermontBiz</em></strong> (một tờ báo thuộc sở hữu của tiểu bang thứ 43 Hoa Kì) báo cáo, thời tiết mùa hè liên tục oi nóng kéo dài là nguyên nhân dẫn tới gần 500 ngôi nhà sử dụng công nghệ pin năng lượng mặt trời với sản phẩm <em><strong>Tesla Powerwall</strong></em> đang được dịp phát huy khả năng thật sự trong việc làm dịu mát thời tiết.</span></span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Dự án <strong><em>Powerwall</em></strong> năng lượng mặt trời được Công ty Điện lực <strong><em>Green Mountain Power (GMP)</em></strong> của tiểu bang <strong><em>Vermont</em></strong> triển khai cùng công ty công nghệ năng lượng mặt trời Tesla đang tiến hành cung cấp bù đắp lượng điện năng cho toàn khu vực.</span></span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Theo <strong><em>VermontBiz</em></strong> (một tờ báo thuộc sở hữu của tiểu bang thứ 43 Hoa Kì) báo cáo, thời tiết mùa hè liên tục oi nóng kéo dài là nguyên nhân dẫn tới gần 500 ngôi nhà sử dụng công nghệ pin năng lượng mặt trời với sản phẩm <em><strong>Tesla Powerwall</strong></em> đang được dịp phát huy khả năng thật sự trong việc làm dịu mát thời tiết.</span></span></p>

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Dự án <strong><em>Powerwall</em></strong> năng lượng mặt trời được Công ty Điện lực <strong><em>Green Mountain Power (GMP)</em></strong> của tiểu bang <strong><em>Vermont</em></strong> triển khai cùng công ty công nghệ năng lượng mặt trời Tesla đang tiến hành cung cấp bù đắp lượng điện năng cho toàn khu vực.</span></span></p>

- Theo VermontBiz (một tờ báo thuộc sở hữu của tiểu bang thứ 43 Hoa Kì) báo cáo, thời tiết mùa hè liên tục oi nóng kéo dài là nguyên nhân dẫn tới gần 500 ngôi nhà sử dụng công nghệ pin năng lượng mặt trời với sản phẩm Tesla Powerwall đang được dịp phát huy khả năng thật sự trong việc làm dịu mát thời tiết.

- Dự án Powerwall năng lượng mặt trời được Công ty Điện lực Green Mountain Power (GMP) của tiểu bang Vermont triển khai cùng công ty công nghệ năng lượng mặt trời Tesla đang tiến hành cung cấp bù đắp lượng điện năng cho toàn khu vực.

<p>- Năm 2015 GMP đã đưa ra chương trình Powerwalls – 1 hệ thống sản phẩm của công ty công nghệ năng lượng <strong><em>Tesla SolarCity</em></strong>. Mục tiêu là lắp đặt các thiết bị lưu trữ năng lượng ở 2.000 ngôi nhà, theo <strong><em>Electrek</em></strong> – một trang báo điện tử uy tín về công nghệ năng lượng điện.</p>

<p>- GMP cho biết, các tòa nhà dân cư Powerwall bắt đầu tiến hành lắp đặt với khoảng <em>220 hệ thống</em> vào tháng 4 năm 2018. GMP cũng lưu ý rằng nhu cầu về Powerwalls đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thời gian này, với <em>1.200 chủ hộ</em> quan tâm đến mô hình nhà ở <strong><em>công nghệ năng lượng "xanh".</em></strong></p>

<p>- Năm 2015 GMP đã đưa ra chương trình Powerwalls – 1 hệ thống sản phẩm của công ty công nghệ năng lượng <strong><em>Tesla SolarCity</em></strong>. Mục tiêu là lắp đặt các thiết bị lưu trữ năng lượng ở 2.000 ngôi nhà, theo <strong><em>Electrek</em></strong> – một trang báo điện tử uy tín về công nghệ năng lượng điện.</p>

<p>- GMP cho biết, các tòa nhà dân cư Powerwall bắt đầu tiến hành lắp đặt với khoảng <em>220 hệ thống</em> vào tháng 4 năm 2018. GMP cũng lưu ý rằng nhu cầu về Powerwalls đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thời gian này, với <em>1.200 chủ hộ</em> quan tâm đến mô hình nhà ở <strong><em>công nghệ năng lượng "xanh".</em></strong></p>

- Năm 2015 GMP đã đưa ra chương trình Powerwalls – 1 hệ thống sản phẩm của công ty công nghệ năng lượng Tesla SolarCity. Mục tiêu là lắp đặt các thiết bị lưu trữ năng lượng ở 2.000 ngôi nhà, theo Electrek – một trang báo điện tử uy tín về công nghệ năng lượng điện.

- GMP cho biết, các tòa nhà dân cư Powerwall bắt đầu tiến hành lắp đặt với khoảng 220 hệ thống vào tháng 4 năm 2018. GMP cũng lưu ý rằng nhu cầu về Powerwalls đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thời gian này, với 1.200 chủ hộ quan tâm đến mô hình nhà ở công nghệ năng lượng "xanh".

<p>- Thông thường, chi phí khoảng <em>7.000 đô la </em>cho một cài đặt Powerwall dân cư . GMP đang hỗ trợ dự án với hai lựa chọn thanh toán. Khách hàng có thể trả <em>$15</em> một tháng hoặc <em>$1,500</em> phí một lần. </p>

<p>- Tuy nhiên,GMP đang áp dụng chính sách giảm giá rất lớn. Điều kiện của thỏa thuận này là khách hàng cho phép GMP xử lý các hệ thống Powerwall là <strong><em>“các nhà máy điện ảo”</em></strong> để truy cập năng lượng được lưu trữ cho lưới điện toàn Vermont.</p>

<p>- Với cơ sở hiện tại đã thiết lập, GMP có tiềm năng đạt <em>5.000 kWh năng lượng</em> được lưu trữ để sử dụng trong khoảng thời gian nhu cầu về điện đạt mức cao điểm.</p>

- Thông thường, chi phí khoảng 7.000 đô la cho một cài đặt Powerwall dân cư . GMP đang hỗ trợ dự án với hai lựa chọn thanh toán. Khách hàng có thể trả $15 một tháng hoặc $1,500 phí một lần. 

- Tuy nhiên,GMP đang áp dụng chính sách giảm giá rất lớn. Điều kiện của thỏa thuận này là khách hàng cho phép GMP xử lý các hệ thống Powerwall là “các nhà máy điện ảo” để truy cập năng lượng được lưu trữ cho lưới điện toàn Vermont.

- Với cơ sở hiện tại đã thiết lập, GMP có tiềm năng đạt 5.000 kWh năng lượng được lưu trữ để sử dụng trong khoảng thời gian nhu cầu về điện đạt mức cao điểm.

<p>- Các khu dân cư Powerwalls được theo dõi bởi các mảng bảng điều khiển năng lượng mặt trời của chủ nhà hoặc bằng lượng năng lượng thông thường được nạp khi nhu cầu về điện ở mức thấp. Theo Green Mountain Power, các nguồn điện thông thường của  tiện ích nhà ở tiêu thụ là <em>90%</em> không có carbon - vì vậy bất kỳ phản hồi nào về việc công ty đốt cháy nhiên liệu bẩn để sạc pin cho Powerwall đều không hợp lệ.</p>

<p>- Các nguồn năng lượng “xanh” của GMP bao gồm các trang trại năng lượng mặt trời, năng lượng gió, các nhà máy thủy điện và phân bò. Chương trình <strong><em>Cow Power</em></strong> (trang trại nuôi bò lấy chất thải để sản xuất năng lượng) hiện có <em>14 trang trại </em>với khoảng <em>13.500 con bò</em>. Bằng cách đốt chất thải metan từ bò, GMP giảm lượng khí thải carbon và tạo ra năng lượng. Chương trình này cung cấp cho 3.200 căn nhà ở Vermont với tương đương <em>8,2 triệu gallon xăng</em> bằng cách đốt cháy <em>73.000 tấn khí mê-tan</em> mỗi năm.</p>

<p>- Với gần <em>500 hệ thống Powerwalls</em> ở các căn nhà được lắp đặt tại Vermont, các yếu tố thoải mái và an toàn của nguồn điện dự phòng trong mùa hè nóng nực kéo dài sẽ được GMP giải quyết triệt để.</p>

- Các khu dân cư Powerwalls được theo dõi bởi các mảng bảng điều khiển năng lượng mặt trời của chủ nhà hoặc bằng lượng năng lượng thông thường được nạp khi nhu cầu về điện ở mức thấp. Theo Green Mountain Power, các nguồn điện thông thường của  tiện ích nhà ở tiêu thụ là 90% không có carbon - vì vậy bất kỳ phản hồi nào về việc công ty đốt cháy nhiên liệu bẩn để sạc pin cho Powerwall đều không hợp lệ.

- Các nguồn năng lượng “xanh” của GMP bao gồm các trang trại năng lượng mặt trời, năng lượng gió, các nhà máy thủy điện và phân bò. Chương trình Cow Power (trang trại nuôi bò lấy chất thải để sản xuất năng lượng) hiện có 14 trang trại với khoảng 13.500 con bò. Bằng cách đốt chất thải metan từ bò, GMP giảm lượng khí thải carbon và tạo ra năng lượng. Chương trình này cung cấp cho 3.200 căn nhà ở Vermont với tương đương 8,2 triệu gallon xăng bằng cách đốt cháy 73.000 tấn khí mê-tan mỗi năm.

- Với gần 500 hệ thống Powerwalls ở các căn nhà được lắp đặt tại Vermont, các yếu tố thoải mái và an toàn của nguồn điện dự phòng trong mùa hè nóng nực kéo dài sẽ được GMP giải quyết triệt để.

<p>- <strong><em>Josh Castonguay</em></strong>, Phó Chủ tịch và Giám đốc Sáng tạo của GMP cho biết: “Chúng tôi biết khách hàng của mình có ý thức về môi trường và đưa ra lựa chọn thông minh về việc sử dụng năng lượng “xanh” mỗi ngày. Trong cái nóng nực kéo dài này, sự an toàn và thoải mái của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi rất vui khi có thể tận dụng sự đổi mới như lưu trữ pin để giảm chi phí cho khách hàng và giữ cho họ thoải mái và an toàn”.</p>

<p>- “Mạng lưới năng lượng lưu trữ ngày càng tăng của chúng tôi đang cho phép chúng tôi sử dụng công nghệ, hợp tác với khách hàng của chúng tôi, để cung cấp các giải pháp sáng tạo như hiện nay”.</p>

<p> </p>

<p>- <strong><em>Josh Castonguay</em></strong>, Phó Chủ tịch và Giám đốc Sáng tạo của GMP cho biết: “Chúng tôi biết khách hàng của mình có ý thức về môi trường và đưa ra lựa chọn thông minh về việc sử dụng năng lượng “xanh” mỗi ngày. Trong cái nóng nực kéo dài này, sự an toàn và thoải mái của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi rất vui khi có thể tận dụng sự đổi mới như lưu trữ pin để giảm chi phí cho khách hàng và giữ cho họ thoải mái và an toàn”.</p>

<p>- “Mạng lưới năng lượng lưu trữ ngày càng tăng của chúng tôi đang cho phép chúng tôi sử dụng công nghệ, hợp tác với khách hàng của chúng tôi, để cung cấp các giải pháp sáng tạo như hiện nay”.</p>

<p> </p>

- Josh Castonguay, Phó Chủ tịch và Giám đốc Sáng tạo của GMP cho biết: “Chúng tôi biết khách hàng của mình có ý thức về môi trường và đưa ra lựa chọn thông minh về việc sử dụng năng lượng “xanh” mỗi ngày. Trong cái nóng nực kéo dài này, sự an toàn và thoải mái của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi rất vui khi có thể tận dụng sự đổi mới như lưu trữ pin để giảm chi phí cho khách hàng và giữ cho họ thoải mái và an toàn”.

- “Mạng lưới năng lượng lưu trữ ngày càng tăng của chúng tôi đang cho phép chúng tôi sử dụng công nghệ, hợp tác với khách hàng của chúng tôi, để cung cấp các giải pháp sáng tạo như hiện nay”.

 

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận