Google sẽ đi đầu trong công tác bảo mật, kiểm soát, AI trong những ngôi nhà thông minh.

14:09 04/07/2018

<p><span style="font-size:14px">Vài năm gần đây, những công nghệ thông minh xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngay cả trong các phòng khách sạn. Một trong số những ông lớn trong ngành công nghệ mới mẻ về nhà ở này phải kể đến <em><strong>Google (với Google Home)</strong></em> và <em><strong>Amazon (với Amazon Echo)</strong></em>.</span></p>

<p><span style="font-size:14px">Công nghệ ứng dụng trong nhà ở thông minh hiện tại sử dụng lệnh thoại đã trở nên thuận tiện hơn nhờ Google Home hoặc Amazon Echo để thực hiện các tác vụ như <em><strong>t<strong>ắt </strong>đèn, điều chỉnh âm thanh, nhiệt độ</strong></em>. Nhưng để thực hiện bất cứ điều gì đều phải đi kèm với <em><strong>một micro</strong></em>. Điều này sẽ trở thành sự hạn chế lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự riêng tư của mỗi người. </span></p>

Vài năm gần đây, những công nghệ thông minh xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngay cả trong các phòng khách sạn. Một trong số những ông lớn trong ngành công nghệ mới mẻ về nhà ở này phải kể đến Google (với Google Home) và Amazon (với Amazon Echo).

Công nghệ ứng dụng trong nhà ở thông minh hiện tại sử dụng lệnh thoại đã trở nên thuận tiện hơn nhờ Google Home hoặc Amazon Echo để thực hiện các tác vụ như tắt đèn, điều chỉnh âm thanh, nhiệt độ. Nhưng để thực hiện bất cứ điều gì đều phải đi kèm với một micro. Điều này sẽ trở thành sự hạn chế lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự riêng tư của mỗi người. 

<p>Xu hướng công nghệ kĩ thuật số yêu cầu <em><strong>Mark Spates</strong></em> - người dẫn đầu của Google về sản phẩm thông minh, phải tìm cách đưa ra các định hướng trí tuệ nhân tạo phù hợp với ngôi nhà của tương lai.</p>

<p>Mới đây, phóng viên một tờ báo địa phương đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ về vấn đề công nghệ sắp tới của Google Home trong lĩnh vực nhà ở thông minh và trí tuệ nhân tạo tương lai với chuyên gia Mark Spates.</p>

<p> </p>

Xu hướng công nghệ kĩ thuật số yêu cầu Mark Spates - người dẫn đầu của Google về sản phẩm thông minh, phải tìm cách đưa ra các định hướng trí tuệ nhân tạo phù hợp với ngôi nhà của tương lai.

Mới đây, phóng viên một tờ báo địa phương đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ về vấn đề công nghệ sắp tới của Google Home trong lĩnh vực nhà ở thông minh và trí tuệ nhân tạo tương lai với chuyên gia Mark Spates.

 

<p><strong>Phóng viên (PV): Như anh (Mark Spates) đã đề cập trong Hội nghị kết nối 2018 của Google, các cuộc tranh luận sôi nổi về các ngôi nhà thông minh nên được người dùng kiểm soát so với việc tự động vận hành có nên hay không?</strong></p>

<p><strong>Mark Spates (MS): </strong></p>

<p>- Chúng tôi tin rằng cả hai đều cực kỳ quan trọng và quyết định cả hai đều được chấp nhận bởi từng trường hợp sử dụng và giá trị được mang lại cho người dùng. </p>

<p>- Khi chúng tôi phát triển, tôi nghĩ bạn sẽ thấy nhiều hành động trở nên tự động hơn, những thứ như sự phản ứng của hệ thống đèn điện khi bạn vào phòng hoặc việc điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.</p>

<p>- Bạn biết rằng việc <strong><em>sử dụng giọng nói</em></strong> cho tới thời điểm hiện tại trong những ngôi nhà thông minh vẫn chưa thực sự giải quyết được mọi thứ. Ngoài những thứ công nghệ bạn đã thấy bây giờ, còn có thứ gì khác đóng vai trò trong những ngôi nhà thông minh tương lai nữa? Các cử chỉ chạm? Cảm biến tiệm cận?</p>

<p>- Tại Google, chúng tôi may mắn có các nhóm làm việc trên rất nhiều công nghệ khác nhau, do đó, sẽ an toàn để nói rằng chúng tôi đang khám phá xu hướng nhà thông minh tiếp theo trong tương lai. Hiện tại, tôi không có gì cụ thể để chia sẻ, tôi nghĩ bạn chắc chắn sẽ thấy những thứ như cử chỉ, sự gần gũi và những thứ khác sẽ xuất hiện trong <strong><em>xu thế nhà thông minh tương lai</em></strong>.</p>

Phóng viên (PV): Như anh (Mark Spates) đã đề cập trong Hội nghị kết nối 2018 của Google, các cuộc tranh luận sôi nổi về các ngôi nhà thông minh nên được người dùng kiểm soát so với việc tự động vận hành có nên hay không?

Mark Spates (MS): 

- Chúng tôi tin rằng cả hai đều cực kỳ quan trọng và quyết định cả hai đều được chấp nhận bởi từng trường hợp sử dụng và giá trị được mang lại cho người dùng. 

- Khi chúng tôi phát triển, tôi nghĩ bạn sẽ thấy nhiều hành động trở nên tự động hơn, những thứ như sự phản ứng của hệ thống đèn điện khi bạn vào phòng hoặc việc điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.

- Bạn biết rằng việc sử dụng giọng nói cho tới thời điểm hiện tại trong những ngôi nhà thông minh vẫn chưa thực sự giải quyết được mọi thứ. Ngoài những thứ công nghệ bạn đã thấy bây giờ, còn có thứ gì khác đóng vai trò trong những ngôi nhà thông minh tương lai nữa? Các cử chỉ chạm? Cảm biến tiệm cận?

- Tại Google, chúng tôi may mắn có các nhóm làm việc trên rất nhiều công nghệ khác nhau, do đó, sẽ an toàn để nói rằng chúng tôi đang khám phá xu hướng nhà thông minh tiếp theo trong tương lai. Hiện tại, tôi không có gì cụ thể để chia sẻ, tôi nghĩ bạn chắc chắn sẽ thấy những thứ như cử chỉ, sự gần gũi và những thứ khác sẽ xuất hiện trong xu thế nhà thông minh tương lai.

<p><strong>PV: Về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, anh đã đề cập tới việc đưa chúng từ bên ngoài vào một số cuộc thảo luận tại Google và cho rằng chúng giống như những con người. Điều đó liệu có đúng với các câu hỏi về việc thiên vị AI và các mối quan tâm tới vấn đề đạo đức tiềm ẩn của AI không?</strong></p>

<p><strong>MS: </strong></p>

<p><strong>- </strong>Vâng, chúng tôi cộng tác với các nhà nghiên cứu bên ngoài và quan tâm sâu sắc đến việc phát triển công nghệ này một cách <strong><em>có trách nhiệm</em></strong>.</p>

<p>- Mỗi năm chúng tôi tài trợ lớn cho hơn <strong><em>250 dự án</em></strong> nghiên cứu học thuật, tổ chức hơn <strong><em>30 giảng viên</em></strong> thỉnh giảng, hỗ trợ hàng chục sinh viên, tiến sĩ và hàng ngàn sinh viên thực tập. Nhiều giảng viên làm việc tại Google và sau đó trở lại học viện, chẳng hạn như Tiến sĩ <strong><em>Andrew Moore</em></strong> (người đã xây dựng văn phòng Pittsburgh của chúng tôi và hiện là giám đốc khoa học máy tính tại CMU). </p>

<p>- Chúng tôi công khai các tài liệu nghiên cứu về <strong><em>arXiv</em> </strong>(một cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử của các <em><strong>bài báo khoa học</strong></em> trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học máy tính, sinh học định lượng và thống kê mà mọi người có thể truy cập phi thương mại trên internet<strong>)</strong> và tại tất cả các hội nghị <em><strong>AI</strong></em> lớn để các nhà nghiên cứu khác có thể xây dựng trên công việc của chúng tôi. Và chúng tôi có nguồn mở <em><strong>TensorFlow</strong> </em>(một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho <em><strong>máy móc học tập</strong></em> trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ), vì vậy các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới có thể cộng tác trên các dự án học máy dễ dàng hơn.</p>

PV: Về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, anh đã đề cập tới việc đưa chúng từ bên ngoài vào một số cuộc thảo luận tại Google và cho rằng chúng giống như những con người. Điều đó liệu có đúng với các câu hỏi về việc thiên vị AI và các mối quan tâm tới vấn đề đạo đức tiềm ẩn của AI không?

MS: 

Vâng, chúng tôi cộng tác với các nhà nghiên cứu bên ngoài và quan tâm sâu sắc đến việc phát triển công nghệ này một cách có trách nhiệm.

- Mỗi năm chúng tôi tài trợ lớn cho hơn 250 dự án nghiên cứu học thuật, tổ chức hơn 30 giảng viên thỉnh giảng, hỗ trợ hàng chục sinh viên, tiến sĩ và hàng ngàn sinh viên thực tập. Nhiều giảng viên làm việc tại Google và sau đó trở lại học viện, chẳng hạn như Tiến sĩ Andrew Moore (người đã xây dựng văn phòng Pittsburgh của chúng tôi và hiện là giám đốc khoa học máy tính tại CMU). 

- Chúng tôi công khai các tài liệu nghiên cứu về arXiv (một cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử của các bài báo khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học máy tính, sinh học định lượng và thống kê mà mọi người có thể truy cập phi thương mại trên internet) và tại tất cả các hội nghị AI lớn để các nhà nghiên cứu khác có thể xây dựng trên công việc của chúng tôi. Và chúng tôi có nguồn mở TensorFlow (một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho máy móc học tập trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ), vì vậy các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới có thể cộng tác trên các dự án học máy dễ dàng hơn.

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận