L'amante Homestay - tròn đầy một chút đắm say

07:51 28/06/2018

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

<p>Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. </p>

Hà Nội cứ vồn vã khói bụi, còi xe khiến con người mải miết cuốn theo. Đến với tổ ấm nhỏ L'amante để ta tìm về sự yên bình, thuần khiết của thủ đô những năm 90. Từng ngõ nhỏ của căn nhà được chăm chút tỉ mỉ để dẫn bạn đến sự lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội xưa. 

  • 1
  • 150,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

1 Bình luận
Ha Hoai Anh

Ha Hoai Anh

really nice