Co-working SWET Quận 6

08:20 08/06/2018

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

Lấy trọng tâm là không gian ngẫu hứng, tone màu ấm áp từ gỗ, điểm nhấn là màu xanh cổ vịt nằm rải rác khắp các không gian. Với cửa sổ cao tầng đón nắng tự nhiên. Đơn vị kết nối: Alobase. Đơn vị thực hiện: IVY Architect. Sàn 1500m2. Thời gian khởi công: 2018. Thời gian đi vào hoạt động dự kiến: 2019.

  • 589
  • 12,000,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận