Anhouse - ngôi nhà phong cách Sài Gòn xưa cũ

10:12 07/06/2018

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

<p>Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.</p>

<p>Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày</p>

Anhouse Sài Gòn là sự kết hợp độc đáo của phong cách Sài Gòn xưa phảng phất đôi chút nét hiện đại của một chung cư thành thị. Những chiếc sofa cũ, những tấm ván gỗ hơi sờn màu năm tháng, một ban công nhỏ xinh với nhiều chậu cây xanh mát, một căn bếp hiện đại với đầy đủ các tiện nghi,... tất cả hoà vào nhau tạo nên Anhouse ấm áp, đậm chất phương Đông.

Giá nguyên căn tại Anhouse: 1.600.000 VND/ngày

  • Hồ Chí Minh

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận