Căn hộ 100m2 theo kiến trúc nhật bản ở Từ Liêm - Hà Nội

08:32 22/05/2018

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

Homestay mang xu hướng tối giản lấy tone trắng sáng làm chủ đạo. Đơn vị thi công của Alobase đã thực hiện rất thành công nguyện vọng của gia chủ với một chi phí xây dựng phải chăng chỉ chưa tới 350 triệu cho 120m2.

  • 1
  • 350,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận