Cafe Hội An 3: Reaching Out- quán cafe đậm chất Việt Nam

09:09 21/05/2018

<p>"Hòa nhập" cafe nằm tại số 131 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.</p>

"Hòa nhập" cafe nằm tại số 131 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

  • Quảng Nam
  • 750,000,000

<p>Không gian quán gợi cho những người đến đây về một quán trà cổ xưa. Và đúng vậy, bạn có thể sẽ khó để tìm ra được những đồ uống hiện tại bao giờ ở trong quán, những loại trà Việt Nam mới là đồ uống chính của quán.</p>

Không gian quán gợi cho những người đến đây về một quán trà cổ xưa. Và đúng vậy, bạn có thể sẽ khó để tìm ra được những đồ uống hiện tại bao giờ ở trong quán, những loại trà Việt Nam mới là đồ uống chính của quán.

  • 750,000,000

<p>Không gian siêu Việt Nam của quán.</p>

<p>Không gian siêu Việt Nam của quán.</p>

<p>Không gian siêu Việt Nam của quán.</p>

Không gian siêu Việt Nam của quán.

  • 750,000,000

<p>Hơn thế, Reaching Out còn đặc biệt bởi các nhân viên ở đây vì họ là những người bị khiếm thính. Tuy vậy, họ vẫn luôn cho khách thấy được sự nhiệt tình, vui vẻ và ấm áp. Sưu tầm ảnh.</p>

Hơn thế, Reaching Out còn đặc biệt bởi các nhân viên ở đây vì họ là những người bị khiếm thính. Tuy vậy, họ vẫn luôn cho khách thấy được sự nhiệt tình, vui vẻ và ấm áp. Sưu tầm ảnh.

  • 750,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận