Gọi Nắng 2: Thêm ánh sáng cho ngôi nhà ống

02:01 10/05/2018

<p>Với một căn nhà ống với kích thước 3,6x15m thì sự mất cân đối về tỷ lệ như thế này thường dẫn đến việc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên KTS và gia chủ đã tranh thủ khoảng trống của con hẻm và sân trường học bên cạnh, bức tường vây kín như trước đây đã được thay thế thành mảng tường kết hợp hệ lam. Ánh sáng tự nhiên và gió trời từ đó dễ dàng vào được bên trong nội thất, giải phóng tầm nhìn cho gia chủ.Nguồn: .tcnhadep.com</p>

<p>Với một căn nhà ống với kích thước 3,6x15m thì sự mất cân đối về tỷ lệ như thế này thường dẫn đến việc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên KTS và gia chủ đã tranh thủ khoảng trống của con hẻm và sân trường học bên cạnh, bức tường vây kín như trước đây đã được thay thế thành mảng tường kết hợp hệ lam. Ánh sáng tự nhiên và gió trời từ đó dễ dàng vào được bên trong nội thất, giải phóng tầm nhìn cho gia chủ.Nguồn: .tcnhadep.com</p>

<p>Với một căn nhà ống với kích thước 3,6x15m thì sự mất cân đối về tỷ lệ như thế này thường dẫn đến việc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên KTS và gia chủ đã tranh thủ khoảng trống của con hẻm và sân trường học bên cạnh, bức tường vây kín như trước đây đã được thay thế thành mảng tường kết hợp hệ lam. Ánh sáng tự nhiên và gió trời từ đó dễ dàng vào được bên trong nội thất, giải phóng tầm nhìn cho gia chủ.Nguồn: .tcnhadep.com</p>

Với một căn nhà ống với kích thước 3,6x15m thì sự mất cân đối về tỷ lệ như thế này thường dẫn đến việc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên KTS và gia chủ đã tranh thủ khoảng trống của con hẻm và sân trường học bên cạnh, bức tường vây kín như trước đây đã được thay thế thành mảng tường kết hợp hệ lam. Ánh sáng tự nhiên và gió trời từ đó dễ dàng vào được bên trong nội thất, giải phóng tầm nhìn cho gia chủ.Nguồn: .tcnhadep.com

  • Hà Nội
  • 1,000,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận