Kiến trúc sư Võ Trong Nghĩa và các thiết kế xanh làm nên tên tuổi

22:14 07/05/2018

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

<p>Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:</p>

Tên anh gắn liền với khí động học, với tre, với gió, nước và ánh sáng...như những giải pháp không thể khác cho đô thị của tương lai, nhất là đô thị miền nhiệt đới. Mỗi công trình anh thiết kế là một sự bất ngờ bởi sự tối giản trong thiết kế, nhưng lại rất tối ưu trong sử dụng, với những giải pháp thuyết phục hướng về kiến trúc xanh. Liên tiếp đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc của thế giới, anh được mệnh danh là "Kiến trúc sư của thế kỷ 21".Cùng xem lại một số công trình vừa đoạt giải của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:

  • Hà Nội

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận