Forest city - thành phố Thông minh, luôn Xanh và đáng sống bậc nhất

07:05 07/05/2018

Forest City là một khu đô thị sinh thái, được phát triển với những công nghệ tiên tiến nhất về xây dựng và vận hành. Những tiêu chí như tiết kiệm năng lượng, cuộc sống của con người được gần gũi và phát triển hài hoà cùng thiên nhiên là mục tiêu của chính của dự án. Hotline: 0901 986 826 để tìm hiểu dự án

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

<p>Hình ảnh thực tế tại dự án</p>

Hình ảnh thực tế tại dự án

  • Malaysia, Singapore
  • 3,500,000,000

Để lại thông tin để được tư vấn từ Alobase

0 Bình luận